Kontakt
Tlf. 8697 5065

  DAGLIG DRIFT

  Når hverdagens daglige arbejdsopgaver for alvor melder sin ankomst, står vi hos Skov Revision parat til at hjælpe. Vi varetager også administrative opgaver for vores kunder. Dette giver vores kunder mulighed for at fokusere på netop dét, de er bedst til.

  Udover bogholderi kan vi assistere med indberetning af løn, moms og andre afgifter og afstemninger heraf. Endvidere tilbyder vi løbende rapportering, som sikrer kunden en hurtig opfølgning på udviklingstendenserne i virksomheden.

  I forbindelse med regnskabsafslutning yder Skov Revision assistance med udarbejdelsen af både årsregnskab og skattemæssige opgørelser samt indberetning af selvangivelse og indsendelse af årsrapporten. Vores arbejde udføres altid af højeste kvalitet og med en professionel finansiel rådgivning.

  Bogholderi

  • Håndtering af fakturering
  • Håndtering af bogføring

  Løn

  • Månedslønnet
  • 14-dages lønnet

  Moms/lønsum

  • Håndtering af moms og andre afgifter
  • Frister for indberetning

  Rapportering

  • Løbende rapportering
  • Rådgivning

  Årsafslutning

  • Årsregnskab
  • Skattemæssige opgørelser
  • Selvangivelse
  Vi står klar til at hjælpe dig

  Kontakt
  Tlf. 8697 5065