Kontakt
Tlf. 8697 5065

DAGLIG DRIFT

Når hverdagens daglige arbejdsopgaver for alvor melder sin ankomst, står vi hos Skov Revision parate til at hjælpe. Vi varetager også administrative opgaver for vores kunder. Dette giver vores kunder mulighed for at fokusere på netop dét, som de er bedst til.

Udover bogholderi, kan vi assistere med indberetning af løn, moms og andre afgifter og afstemninger heraf. Endvidere tilbyder vi løbende rapportering, som sikrer kunden en hurtig opfølgning på udviklingstendenserne i virksomheden.

I forbindelse med regnskabsafslutning yder Skov Revision assistance med udarbejdelsen af både årsregnskab og skattemæssige opgørelser samt indberetning af selvangivelse og indsendelse af årsrapporten. Vores arbejde udføres altid af højeste kvalitet og med en professionel finansiel rådgivning.

Bogholderi

 • Håndtering af fakturering
 • Håndtering af bogføring

Løn

 • Månedslønnet
 • 14-dages lønnet

Moms/lønsum

 • Håndtering af moms og andre afgifter
 • Frister for indberetning

Rapportering

 • Løbende rapportering
 • Rådgivning

Årsafslutning

 • Årsregnskab
 • Skattemæssige opgørelser
 • Selvangivelse
Vi står klar til at hjælpe dig

Kontakt
Tlf. 8697 5065